وقتی صحبت از بارداری و یا پیشگیری از بارداری می‌شود گاهی به یاد حرف‌هایی می‌افتیم که  هیچ مبنای علمی ندارند. داستان‌های ساختگی و باورهای غلط در مورد کنترل بارداری و پیشگیری از بارداری  خیلی زیاد است. در ادامه همراه بهتیام  باشید تا با سؤالات و باورهای متداولی که در مورد […]

دیابت بی‌مزه در بارداری می‌تواند به قدری شما را تشنه کند که روزانه مقدار بسیار زیادی آب بنوشید. در نتیجه، ممکن است در هر ساعت، یک یا دو بار به دستشویی بروید. این حالت می‌تواند ناشی از بارداری نباشد، بلکه علائم بیماری دیابت بی‌مزه باشد که گاهی دیابت آب نامیده […]